TIETOSUOJASELOSTE

Meille on tärkeää, että voit turvallisin mielin jakaa henkilötietojasi kanssamme. Tietosuojaselosteessamme kerromme sinulle, mitä tietoja sinusta keräämme, kuinka käsittelemme niitä ja kenelle niitä jaamme.

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan ja henkilotietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja Hannika Photographyn asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille, palveluntoimittajille ja muille sidosryhmille sekä verkkosivuston käyttäjille.

1. REKISTERINPITÄJÄ JA REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Nimi: Henna Koponen (Tmi. Henna Koponen)
Y-tunnus: 2501418-5
Osoite: Saarinimenkatu 6 B 25
Postinumero: 00530
Postitoimipaikka: HELSINKI
Puhelinnumero: +358 407182488
Sähköpostiosoite: info@hennakoponen.fi
Verkkosivut: www.hennakoponen.fi

TMI. HENNA KOPOSEN YLLÄPITÄMÄT HENKILÖREKISTERIT
• Sähköpostirekisteri
• Laskutustiedot
• Kuvagalleriat

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
-Välittääksemme sinulle tietoa kuvauksesta
-Toimittaaksemme sinulle kuvat kuvauksen jälkeen
-Toimittaaksemme sinulle tilaamasi tuotteet
-Periäksemme sinulta maksun
-Pitääksemme yllä ja kehittääksemme asiakassuhteita
-Ollaksemme yhteydessä asiakkaisiimme
-Täyttääksemme kirjanpitolain ja kuluttajansuojalain edellyttämät vaatimukset

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Keräämme tietoja myös parantaaksemme ja markkinoidaksemme palveluitamme.

KERÄÄMÄMME HENKILÖTIEDOT

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
Henkilötiedot: etunimi, sukunimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite),
www.sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden
muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot sekä valokuvat.

MISTÄ SAAMME TIEDOT?

Asiakkaan tiedot saamme asiakkaalta itseltään mm. www-sivujen yhteydenottolomakkeella lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
Jotkut tiedoista saamme, kun potentiaalinen asiakas vierailee internetsivuillamme Google Analytics –työkalun avulla. Verkkosivuston käyttäjästä tallennetaan IP-osoite. Potentiaalisen asiakkaan tiedot julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä

KUINKA KAUAN KÄSITTELEMME TIETOJASI?

Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin käsittelyperuste on olemassa. Asiakkaan kohdalla tämä tarkoittaa asiakkuuden voimassaoloaikaa. Asiakkuuden päätyttyä käsittelemme tietoja esimerkiksi silloin, kun ex- asiakkaalla on maksurästejä 10 vuoden ajan. Verkkosivujen kävijätietoja säilytetään 24 kuukautta.

Huom! Henkilötietojen säilytysaikoihin vaikuttaa myös esimerkiksi kirjanpitolaki.
Kirjanpitolain mukaan tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muu
kirjanpitoaineisto tulee säilyttää kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana
tilikausi päättyy. Jos tilikausi on päättynyt esimerkiksi 30.4.2018, tositteita on säilytettävä
31.12.2024 asti. Kirjanpitolaki voi siis aiheuttaa joiltakin osin yllämainittua pidempiä
henkilötietojen säilytysaikoja.

Henkilötietojasi voidaan säilyttää pidempään myös tilanteissa, joissa ne ovat osa erityisen tärkeitä asiakirjoja. Säilytämme 10 vuoden ajan sopimukset ja muut merkitykselliset asiakirjat. Syynä on vahingonkorvausvelvollisuuden vanhenemisaika: velvollisuus yleensä päättyy kymmenessä (10) vuodessa vahingon sattumisesta tai sen havaitsemisesta lukien.

OIKEUTESI

Tarkastusoikeus: Voit tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot.

Oikaisemisoikeus: Jos havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus: Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Suoramarkkinointikielto: Voit milloin tahansa kieltää tietojesi käyttämisen suoramarkkinointiin. Emme luovuta ilman suostumustasi henkilötietojasi tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.

Poisto-oikeus: Jos katsot, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi emme voi poistaa tietoja. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Rajoittamisoikeus: Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus: Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme tietosuojalainsäädäntöä. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Sinulla on oikeus saada jäsenrekisteriin talletetut henkilötietosi yleisesti käytetyssä sähköisessä tiedostomuodossa.

Kuka muu käsittelee tietojasi?

Tmi. Henna Koponen käyttää henkilötietojen käsittelyssä apunaan ainoastaan laadukkaita palveluntoimittajia, joiden kanssa on tehty tietosuoja-asetuksen mukainen sopimus henkilötietojen käsittelystä. Toimittajia ovat mm.:
-Kirjapitofirma 1
-IT-palvelufirma 2
-Kuvatuotteiden toimittajat 3
-Asiakaslahjojen toimittajat 4

Kuinka suojaamme tietosi?
Suojaamme internetyhteyden (https)
Salaamme tietoja (kryptaus)
Rajaamme rekisteriin pääsyn henkilöihin, jotka sitä tarvitsevat

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Osa yrityksen näyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

CLOSE MENU